Sponsorzy
Żabka
RogulaRaw
AstroLeague
EkonomEsport
Szkola
Sponsorzy
Żabka
RogulaRaw
AstroLeague

REGULAMIN

 1. W razie wyrządzenia jakichkolwiek zniszczeń przez uczestników imprezy, ponoszą oni pełną odpowiedzialność za zniszczenia, które spowodowali.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie w celach promocyjnych zdjęć, nagrań filmowych oraz dźwiękowych z ich udziałem wykonanych podczas trwania turnieju oraz wydarzenia.
 3. Mecz, na który nie stawiła się drużyna, zostaje zakończony walkowerem po 10 minutach od planowanego momentu rozpoczęcia (niezależnie od opóźnień imprezy walkower jest liczony od momentu planowanego startu).
 4. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn technicznych będzie kontynuowany z takim samym wynikiem.
 5. O kolejności rozgrywek decyduje losowanie.
 6. Obowiązującym komunikatorem głosowym będzie Discord przygotowany przez organizatorów.
 7. Zmiany gracza nie wolno dokonać w trakcie rozgrywania meczu przez drużynę.
 8. Każda drużyna ma prawo do 2-minutowej przerwy na połowę meczu.
 9. Zakazuje się trzymania na stoliku przy grze jakichkolwiek napojów/jedzenia (jeżeli podczas meczu będzie na stoliku picie/jedzenie gracz zostanie upomniany, po trzykrotnym upomnieniu zostanie zdyskwalifikowany dany uczestnik).
 10. Na scenie będzie prowadzony stream i za każde odwrócenie się zawodnika (3 upomnienia) zostaje on zdyskwalifikowany.
 11. Jeżeli gracz będzie wyzywał/przeklinał podczas trwania rozgrywki, zostanie on upomniany (3 upomnienia). Po trzykrotnym upomnieniu cały zespół zostanie zdyskwalifikowany.
 12. Zakazane wychodzenie z serwera w trakcie gry bez uprzedniego poinformowania organizatorów rozgrywki.
 13. Zakazuje się podczas meczu minimalizować gry. Jeżeli mimo upomnienia gracz dalej będzie minimalizował grę dalej organizator może zdecydować o dyskwalifikacji zawodnika (po 3 upomnieniach).
 14. W kwestiach nieopisanych w regulaminie, decyzje podejmują organizatorzy.
 15. Zespół może posiadać tylko jednego zawodnika na rezerwie.
 16. Zakazuje się pisania na czacie głównym podczas trwania meczu. Po 2 upomnieniach drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
 17. Kapitan drużyny ma obowiązek zgłosić zespół z tygodniowym wyprzedzeniem podając imię, nazwisko i klasę zawodników.
 18. Decyzja organizatorów i sędziów jest niepodważalna i ostateczna.
 19. W rozgrywkach mogą brać tylko i wyłącznie osoby z naszej szkoły.
 20. Jako sprzęt uczestnicy mogą przynieść tylko i wyłącznie swoją myszkę, słuchawki, podkładkę, klawiaturę.
 21. Gracze mają 15 minut na podłączenie peryferiów i dołączenie do rozgrywki. W momencie celowego przedłużania cała drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
 22. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać ze sobą legitymacje szkolną.